budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа, Општине Житорађа

Број 404-25-16/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 07.04.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа, Општине Житорађа

Број 404-25-14/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 07.04.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНИ КОНКУРС

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 111-772/2021-01

Дана 18.03.2021. године

Житорађа

На основу члана 4 и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016113/2017, 113/2017 – Ддр.Закон и 95/2018),члана 12.став.1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број:112/1695/2021 од 26.02.2021.године, Општинска управа општине Житорађа оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Оглас за конкурс се може преузети ОВДЕ, Јавни конкурс ОВДЕ и Изјава ОВДЕ.

МИШЉЕЊЕ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О ОДАЗИВНОМ ИЗВЕШТАЈУ

zitoradja-srednji-grb

Мишљење ДРИ о одазивном извештају ДОКУМЕНТ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа

Општине Житорађа

Број 404-25-12/2021-03 (набавка испод лимита)

Датум 16.03.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ л гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.