budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АУТОМАТСКА РАМПА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-23/2021-03 (набавка испод лимита)

Датум 21.05.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-20/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.05.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА У 2021. години

zitoradja-srednji-grb

На основу Одлуке Скупштине Општине Житорађа број 320-1121/2021-01 од 12.05.2021., Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, о давању предходне сагласности на Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Житорађа за 2021. годину број: 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. године и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину број 320-1121/2021-01 од 12.05.2021. године, Председник општине Житорађа, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА У 2021. ГОДИНИ

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ за 2020.

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-21/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 17.05.2021. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл гласник број 91/2019)и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ ИТ ОПРЕМЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-19/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 17.05.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.