budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 27/2019), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину, број 320-1121/2021-01 Скупштине општине Житорађа од 12. маја 2021. године уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. председник општине Житорађа, дана 04.06.2021. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину

Read more...

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број:320-1238/2021-01

Дана, 02.06.2021. године

Ж и т о р а ђ а

На основу члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 27/2019), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, број:320-1121/2021-01 од 12.05.2021. године и предлога из обавештења члана комисије, начелника општинске управе и помоћника председника општине за област економије, број:320-1229/2021-01 од 01.06.2021. године, председник општине Житорађа дана 02.06.2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-ВОЗИЛА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-24/2021-03 (набавка испод лимита)

Датум 24.05.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Бр. 320-1205/2021-01

Дана 28.05.2021.године

Житорађа

На основу члана 67. ст.1. тачка 8. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 27/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину, број: 320-1121/21-01 од 12.05.2021. године, Јавног позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину бр. 320-1148/21-01 од 18.05.2021.године и Извештаја Комисије за спровођење Јавног позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину бр.02-1204/201-01, од 28.05.2021.године, председник општине Житорађа доноси,

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПУТЕМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА НАБАВКЕ ХРАНЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРИПЛОДНУ ПРАСАД

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ НА СТАДИОНУ САМАРИНОВАЦ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-22/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 21.05.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд. начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.