budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kvatro9

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-17/2013-01 од 19.09.2013.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица

ОВДЕ можете преузети Позив, а Конкурсну документацију ОВДЕ.

Обавештавају се понуђачи да је конкурсна документација допуњена и продужен рок за достављање понуда.

Допуњена конкурсна документација се може преузети ОВДЕ, позив за достављање понуда ОВДЕ, а обавештење о продужетку рока ОВДЕ.

О овом конкурсу информације се могу наћи и на Порталу јавних набавки.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

drva

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-16/2013-01 од30.08.2013.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка огревног дрвета за потребе основне школе „Топлички хероји“ у Житорађи.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА

ugalj

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-14/2013-01 од 20.08.2013. године ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа,  објављује

ПОЗИВ

 

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара, огрева - угља (висококалоричног и нискокалоричног) за потребе основне школе у Житорађи.

 

Позив се може преузети овде, а Конкурсна документација овде.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-15/2013-01 од 28.08.2013.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети овде а Тендерска документација овде.

Обавештавају се понуђачи да је конкурсна документација допуњена и продужен рок за достављање понуда.

Допуњена конкурсна документација се може преузети ОВДЕ, позив за достављање понуда ОВДЕ, а обавештење о продужетку рока ОВДЕ.

О овом конкурсу информације се могу наћи и на Портали јавних набавки.

ПОЗИВ ЈП "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ" ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.01-406/13од 10.07.2013.године, ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 10,18412 Житорађа објављује

ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за период до 31.12.2013. године.

Позив се може преузети овде, а конкурсна документација овде.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.