budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - МОБИЛИЈАР

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-31/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 06.08.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА КУЋЕ НА СЕЛУ

 zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-30/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 05.08.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О 2. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2021.

zitoradja-srednji-grb

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

Општинско веће општине Житорађа позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Житорађа за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт одлуке) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту друге измене и допуне одлуке одржаће се од 29.07.2021. до 12.08.2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Житорађа, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Read more...

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКАСРБИЈА

ОПШТИНАЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКOВЕЋЕ

Број: 110-1208/2021-01

Дана, 29.07.2021. године

Житорађа

На основу члана. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/07,83/14 други закон, 101/16-други закон и 47/2018), члана 71. и чл. 163 Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/2019) и члана 10. Пословника Општинског већа општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 75/2020), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 29.07.2021. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-29/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.07.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.