budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА - КИОСЦИ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 464-1643/2021-01

Дана, 08.10.2021. године

На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 67. ст.1. тачка 10. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, бр. 27/19) и члана 25. ст. 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 44/20), Председник општине Житорађа, дана 08.10.2021. године доноси,

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕО ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-37/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 04.10.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АЖУРИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ОПШТИНЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-36/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум: 29.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-34/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 29.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ ТЕРЕНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-35/2021-03 ( набавка на коју се закон не примењује )

Датум 28.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.