budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-44/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 22.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-43/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

БРОЈ: 66-1892/2021-01

ДАТУМ: 15.11.2021. године

На основу члана 137. и 138. Закона о спорту (Сл. Гласник РС бр.10/2016), a у вези чл. 21.Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Житорађа бр.:66-379/2021-01 од 22.01.2021. године, Општинско веће на седници одржаној 15.11.2021. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА ЗА 2021.ГОДИНУ

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, СТРУГАНИ АСФАЛТ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-42/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 12.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗАСЕЈАВАЊЕ ТРАВЕ НА ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-41/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 02.11.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.