budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Употребне дозволе

Закључак ROP-ZRA-20280-IUP-8/2021

р.бр.

Подносилац захтева, адреса

Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена документ
 1 Kony Trade, Житорађа  Kony Trade, Житорађа  4507, КО Житорађа Стамбено пословни  Документ
 2  Бивоће, Рожина  Бивоће, Рожина  5300/53, КО Житорађа  класиф. број 125223, кат. Б  Документ
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.