budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Локацијски услови

2021


Локацијски услови ROP-ZRA-31293-LOCH-2/2021

Закључак ROP-ZRA-40858 –LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-30553-LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-30480-LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-30451-LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-30451-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-31314-LOCH-2/2021

Закључак ROP-ZRA-36446-LOCH-2/2021

Закључак ROP-ZRA-33391-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-32935-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-32711-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-31314 –LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-31314–LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-19332-LOCH-2/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-17296-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-19332 –LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-12422-LOC-1/2021

Негативни локацијски услови ROP-ZRA-14897-LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-6843-LOC-2/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-4408-LOCH-2/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-6534-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-6843 –LOC-1/2021

Локацијски услови ROP-ZRA-3661-LOC-1/2021

Закључак ROP-ZRA-4408–LOC-1/2021

Документ ROP-ZRA-357-LOC-1/2021

Документ ROP-ZRA-32-LOC-1/2021

Закључак о одбацивању ROP-ZRA-36968 –LOC-1/2020 

р.бр.

Подносилац захтева, адреса

Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена документ
1 Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа 2957, Житорађа кат. А, класа 111, становање

закључак

2 Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа 2957, Житорађа кат. А, класа 111, становање документ
3 "Лабраго", Војводе Степе 16, Житорађа "Лабарго", Војводе Степе 16, Житорађа 100, Каре кат. А, кл. 127141, пољоп. објекат документ
4 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Пејковац кат. 6, 222431 закључак 353-481/15
5 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Глашинац кат. 6, 222431 закључак 353-482/15
6 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Извор кат. 6, 222431 Закључак Извор
7 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 "ЈОТЕЛ", Бул. Немањића 67, ТЦ Зона1, лок. 17 КО Ђакус кат. 6, 222431 Закључак Ђакус
8 Иван Вељковић, Патриса Лумамбе 45/43, Ниш Иван Вељковић, Патриса Лумамбе 45/43, Ниш 1529/1, 1359, 1396, 1608/1, 1607/1, 1606/1, 1529/1, КО Грудаш 222420, транф. стан. и подс.; 222410 лок. елект. и подз. водови

Закључак

9 Тодоровић Златко, Пејковац Тодоровић Златко, Пејковац 2410/2, Ко Пејковац кат. А, 111011, стамбени документ
 10  ЗТР Костић-плус  ЗТР Костић-плус  3375/4, КО Житорађа  документ
11 Ђорђе Миладиновић, Житорађа Ђорђе Миладиновић, Житорађа 3405/1, 3405/2, КО Житорађа Закључак
12 Фадил Мемедовић Фадил Мемедовић 5601/6, КО Житорађа 111011, Индив. стамбени објекат документ
13 Општина Житорађа Општина Житорађа више парцела 2223111, Категорија Г документ
14 Општина Житорађа Општина Житорађа 1097/1 КО Житорађа 126321,Категорија В документ
15 Милан Алексић, Ђакус Милан Алексић, Ђакус 2541, КО Ђакус Закључак
16 Милан Алексић, Ђакус Милан Алексић, Ђакус 2541, КО Ђакус 127141, Категорија А Документ
17 ОДС "ЕПС Електродистрибуција" д.о.о ОДС "ЕПС Електродистрибуција" д.о.о 1216/2, 1216/3, 1216/4 КО Лукомир Категорија Г Закључак
18 Жарко Стојковић, Самариновац Жарко Стојковић, Самариновац 1081/1, КО Самариновац Категорија А, 124220 Документ
19 Стојан Костић, Извор Стојан Костић, Извор Закључак
 20  Срђан Јанковић  Срђан Јанковић  12169, КО Житорађа Категорија А, 111011  Документ
 21  Општина Житорађа Општина Житорађа  3231/12, 3231/14 КО Житорађа  Категорија Г, 241100  Документ
 22  Чедомир Јанковић Чедомир Јанковић   4653/3, КО Житорађа  Категорија А, 127141  Документ
 23  Јанаћковић Јовица Житорађа  Јанаћковић Јовица Житорађа  3042/2, КО Житорађа  Помоћни објекат  Документ

24


25


26


27

 Танић Дејан, Пејковац


Општина Житорађа


Општина Житорађа

"Лабагро" доо Житорађа

 Танић Дејан, Пејковац


Општина Житорађа


Општина Житорађа

"Лабагро" доо Житорађа

 7071, КО Пејковац


3231/19, КО Житорађа


кат.парц.1988/1,1233,1192,1986/1 КО Ђакус

Кат. парц. 106, КО Каре

 Стамбени објекат

Зграда предшколског образовања

Атмосферска канализација

Кат. обј. Г, клас. озн. 230201

 Закључак


Документ


Документ


Документ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.