budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Просторни план општине Житорађа се може преузети ОВДЕ.

Измене и допуне Плана генералне регулације Житорађа. Остала документа везана за ПГР (графички део) се могу видети и преузети ОВДЕ.


За све информације заинтересовани се могу обратити на е-адресу This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Служби за урбанизам, Општина Житорађа, канцеларија 10А као и позивом на број 027/8362 211, лок. 120.

Жиро рачун на коме се врши уплата накнаде за уређење грађевинског земљишта 840-742253843-87, позив на број 32-119


ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ у вези са Објединјеном процедуром

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

Цела одлука о локалним административним таксама

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.