budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Преузимање докумената

2021.

2. ребалнас буџета Општине за 2021.

Одлука о завршном рачуну за 2020.

1. ребаланс буџета Општине за 2021.

Буџет Општине за 2021.

Инспекција за заштиту животне средине - Контролне листе

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021.

Контролна листа снабдевање водом за пиће

Контролна листа пречишћавање и одвођење вода

Контролна листа гробља и сахрањивање

Контролна листа погребна делатност

Контролна листа обезбеђивање јавног осветљења

Контролна листа управљање пијацама

Контролна листа одржавање улица и путева

Контролна листа одржавање јавних површина

Контролна листа одржавање зелених пшовршина

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021.

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за ЗЖС за 2021.

2020.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

Редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи

Редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

Редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

Редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

Списак контролних листи у Сектору инспекције за заштиту животне средине

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Житорађа

3. ребаланс буџета Општине за 2020.

Правилник о спровођењу набавки на које се закон не примењује

2. ребаланс буџета Општине за 2020.

Одлука о завршном рачуну за 2019.

1. ребаланс буџета Општине за 2020.

Буџет Општине за 2020. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2020.

Контролне листе Комуналне инспекције

2019.

6. ребаланс буџета Општине за 2019. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Житорађа

5. ребаланс буџета Општине за 2019. годину

4. ребаланс буџета Општине за 2019. годину

Одлука о локалним административним таксама

Завршни рачун за 2018. годину

Одлука о завршном рачуну за 2018. годину

3. ребаланс буџета Општине за 2019. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018.

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2019.

2. ребаланс буџета Општине за 2019. годину

1. ребаланс буџета Општине за 2019. годину

Буџет Општине Житорађа за 2019. годину

9. ребаланс буџета Општине за 2018.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Житорађа

2018.

5. ребаланс Општине за 2018.

4. ребаланс Општине за 2018.

3. ребаланс буџета Општине за 2018.

2. ребаланс буџета Општине за 2018.

1. ребаланс буџета Општине за 2018.

Локални акциони план запошљавања у 2018.

Завршни рачун за 2017.

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017.

Контролне листе грађевинске инспекције

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2017.

План рада грађевинске инспекције за 2018.

План рада комуналне инспекције за 2018.

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Житорађа

Буџет општине за 2018. годину

2017.

8. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Житорађа

Пословник о раду жалбене комисије

5. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

4. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

3. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

Одлука и измени одлуке о Општинској управи

Одлука о Општинској управи

Буџет општине Житорађа за 2017. годину

2016.

4. ребаланс буџет Општине за 2016. годину

3. ребаланс буџета Општине за 2016. годину

2. ребаланс буџета Општине за 2016. годину

1. ребаланс буџета Општине за 2016. годину

Буџет општине Житорађа за 2016. годину

Одлука о 5. ребалансу буџета Општине за 2015. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину

2015.

Одлука о 4. ребалансу буџета Општине за 2015. годину

План Јавних набавки за 2015. Председник општине и веће

План Јавних набавки за 2015. Општинска управа

План Јавних набавки за 2015. Скупштина општине

Одлука о 3. ребалансу буџета Општине за 2015. годину

Одлука о 2. ребалансу буџета Општине за 2015. годину

Завршни рачун за 2014. годину

Одлука о 1. ребалансу буџета Општине за 2015. годину

Одлука о буџету Општине за 2015. годину.

Пети ребаланс буџета за 2014. годину.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Житорађа.

План коришћења средстава за комуналну делатност.

Одлука о Четвртом ребалансу буџета Општине за 2014. годину.

Скупштина општине Житорађа је на седници одржаној дана 18.12.2013. године донела Одлуку о буџету општине Житорађа за 2014. годину.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Житорађа је на седници одржаној дана 03.12.2013. године донела одлуке чије је објављивање на интернет страници општине обавезно, у складу са законом, те се Одлуке могу видети и преузети:

  1. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
  2. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге
  3. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину
  4. Одлука о висини стопе пореза на имовину
  5. Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Житорађа и
  6. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општина Житорађа и Удружење "Уради нешто" су од БИРН-а из Београда добили Водич кроз буџет Општине. Водич можете преузети овде.

1. ребаланс Буџета општине за 2013. годину

Буџет општине за 2013. годину

Други ребаланс буџета за 2012. годину - понедељак, 17. септембар 2012.

Скупштина општине Житорађа је на седници одржаној 17.09.2012. године усвојила други ребаланс буџета за 2012. годину.

Буџет општине за 2012. годину - петак, 06. јануар 2012
Скупштина општине Житорађа је на седници одржаној 22.12.2011. године усвојила буџет за 2012. годину.

Потврду о пријему тендерске документације - среда, 21. септембар 2011
Образац Потврде о пријему тендерске документације

Notification letter_software deadline rescheduled - петак, 20. мај 2011
Rescheduled deadline for delivery of tender 404-5/2011/01 for Contract for the supply of four licensed software modules for Citizens Assistance Centre in Zitoradja municipality

Буџет за 2011. годину - недеља, 15. мај 2011
Скупштина општине Житорађа на седници од 18.12.2010 године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2011. Г.

Информатор о раду Центра за социјални рад "Добрич" - среда, 29. децембар 2010
За 2010. годину

Статут Општине Житорађа - петак, 19. март 2010
Статут општине, усвојен 2008. године

budzet za 2010 - уторак, 22. децембар 2009
budzet za 2010

Јавни позив за право пречег закупа - уторак, 20. октобар 2009
комплетан текст јавног позива

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.