budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017 – др.Закон и 95/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017 – др.Закон, 95/2018 – др.Закон и 86/2019 – др.Закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' број 152/2016 ), члана 10. Одлуке о правобранилаштву (''Службени лист града Ниша'' број 28/2015), Општинско веће, на предлог в.д.начелника Општинске управе општине Житорађа, дана 09.03.2020. године, усвојило је обједињен


Рад са странкама обављају следеће службе са следећим извршиоцима:
 1. Писарницател. 8362-922 лок. 217
  • Илић Гордана – Виши референт за експедицију поште.
  • Ивана Митровић - Сарадник за пријем поште, архивирање предмета и аката.
 2. Матична служба, тел. 8362-211 лок. 219
  • Виолета Радојчић – Матичар - у Житорађи и
  • Анђела Цветковић - заменик матичара
 3. Лична стања грађанател. 8362-075
  • Виолета Радојчић – Стручни сарадник за лична стања грађана,
 4. Бирачки списковител. 8362-211 лок. 217
  • Филиповић Виолета – Радник на административно-техничким пословима и изради бирачких спискова
 5. Друштвена брига о децител. 8362-922 лок. 223
  • Здравковић Весна – Виши референт плаћања друш.бриге о деци
  • Милена Јовановић - дипл. правник
 6. Борачко-инвалидска заштитател. 8362-211 лок.116
  • Станиша Ђокић – Виши сарадник за борачко-инвалидску заштиту
 7. Рачуноводствотел. 8362-211 лок.115
  • Слађан Јевтић – Виши референт
  • Братислав Мицић - Виши референт
 8. Занатствотел. 8362-211 лок.120
  • Милан Станковић – Самостални стручни сарадник за занатство
 9. Инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Раде радовановић – Комунални инспектор
  • Митровић Јовица – Еколошки инспектор
  • Марија Стојковић - Порески инспектор
 10. Грађевинска инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Величковић Мирослав – Грађевински инспектор
 11. Послови грађевинарствател. 8362-211 лок.120

  • Петровић Снежана – Самостални стручни сарадник за грађевинарство и стамбено-комуналне послове
 12. тел. 8362 075Имовинско-правна служба
  • Ненад Марковић – Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове,
 13. Послови пољопривреде и развоја руралних подручјател. 8362 211, лок.103
  • Младеновић Наташа – Виши сарадник за пољопривреду
  • Ракић Слађан – Виши сарадник за развој руралних подручја


Запослени који врше управни поступак

 

         Наташа Младеновић, Стручни послови-пољопривреда

         Слађан Ракић, Послови у области пољопривреде

         Јовица Митровић, комунални и еколошки инспектор

         Марија Стојковић, порески инспектор

         Снежана Петровић, послови у области грађевине

         Мирослав Величковић, грађевински инспектор

         Раде Радовановић, имовинско правна служба

         Станиша Ђокић, борачко инвалидска заштита

         Виолета Радојчић, матичар

         Драгица Миловић, правобранилац

         Зоран Сталевић, имовинско правна служба

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.