budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

 

Услужни центар:

Радно време (рад са странкама) - од о7.3о-14.оо, од понедељка до петка

Број телефона - 027/8362 922


Делегација Европске Уније у Републици Србији обезбедила финансијску подршку за успостављање oпштинског услужног центра у општини Житорађа

Општина Житорађа je, у септембру 2010. године, започела реализацију пројекта ''Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања општинских услуга у Житорађи''.  Oвај пројекат општина Житорађа спроводи у сарадњи и уз подршку експерата из Иницијатива и експерата из града Оденса (Краљевина Данска) који ће технички помоћи реализацију пројекта и примену добре праксе система пружања општинских услуга према грађанима и привредницима у складу са стандардима Европске уније.

Циљ овог пројекта је да се на једном месту повежу и на што ефикаснији начин унапреде услуге према грађанима у обезбеђивању личних и других докумената, укључујући унапређивање међусобних односа и комуникације општине са грађанима и привредницима кроз систем размене информација и транспарентности у раду. Успостављањем Услужног центра грађани и привредници ће добити физички и технички уређен простор у општинској згради у оквиру кога ће моћи да добију услуге за остваривање својих права и обавеза, нарочито у домену услуга из области рада матичне службе,  писарнице, бирачког списка, радних књижица и грађевинских дозвола.
У Услужном центру се ради на девет шалтера:
  • Инфо пулт,
  • Матична служба, два шалтера,
  • Дечија заштита,
  • Бирачки списак,
  • Пољопривреда,
  • Писарница, два шалтера, и
  • Локална пореска администрација
Делегација Европске уније у Републици Србији и општина Житорађа, у септембру 2010. године, потписале су уговор о финансирању пројекта ''Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања општинских услуга у Житорађи''.  Пројектне активности су спроведене у периоду од 17 месеци,  закључно са фебруаром 2012. године.
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.