budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Виртуелни матичар

Странице Виртуалног матичара су предвиђене да омогуће грађанима, да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја  општине Житорађа.

Поља попуњавати ћириличним писмом, осим она којима су подаци уписани другим писмом (странци и сл.)

Основна карактеристика Виртуелног матичара је да се путем доле наведених веза могу наручити на кућну адресу следећи изводи или уверења:

Интернационални изводи – такса је 1325,оо динара.

 

Тражени извод ће бити послат након достављених доказа о уплати и то:

 

Уз Захтев навести адресу на коју треба послати тражене документе.

 

Уплата за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству врши се на следећи начин (потребно је попунити две уплатнице):

 

Уплатница бр. 1:

-         Име и презиме,

-         Сврха уплате – ТАКСА,

-         Прималац – Буџет општине Житорађа,

-         Износ – За извод из књиге рођених је = 120,оо а за уверење о држављанству је = 80,оо динара

-         Жиро рачун бр.: 840-742251843-73

-         Модел и позив на број – 97       32-119

 

Уплатница бр. 2:

-         Име и презиме,

-         Сврха уплате – ТАКСА,

-         Прималац – Буџет Републике Србије,

-         Износ – За извод из књиге рођених је = 400,оо а за уверење о држављанству је = 700,оо динара

-         Жиро рачун бр. – 840-742221843-57

-         Модел и позив на број – 97       32-119

 

Наведене таксе се односе за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству у сврху издавања нове личне карте и пасоша.

За све даље информације (провера у МКР, Књигу држављана и сл.) а пре уплате, позивом на бр. телефона: 027/8362 211 локал 219.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.