budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 15 Новембар 2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

БРОЈ: 66-1892/2021-01

ДАТУМ: 15.11.2021. године

На основу члана 137. и 138. Закона о спорту (Сл. Гласник РС бр.10/2016), a у вези чл. 21.Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Житорађа бр.:66-379/2021-01 од 22.01.2021. године, Општинско веће на седници одржаној 15.11.2021. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА ЗА 2021.ГОДИНУ

Предмет јавног позива је додела средстава за реализацију посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Житорађа у 2021. години у укупном износу од 1.800.000,00 динара, која су утврђена Одлуком о буџету Општине Житорађа за 2021. год, бр. 410-2185/2020 од 20.12.2020. год. (Сл.лист града Ниша бр.119/20).

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.